Nyt fra bestyrelsen

13. september 2019


FaF generalforsamling
Fredag d. 4 oktober 2019, kl. 17 afholder FaF sin ordinære generalforsamling. Vi starter programmet med et foredrag, inden selve generalforsamlingen og der vil være øl, vand og andet godt til ganen.

Sted: Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. Indgang via personaleindgangen (ring på klokken)

se dagsorden for generalforsamlingen her ...


OPRÅB til FaF’s medlemmer!

Kom og vær med i bestyrelsesarbejdet – alle slags kræfter er velkomne…

FaF’s bestyrelse er fortsat stærkt underbemandet og vi mangler i den grad kræfter! FaF arbejder for at skabe og fremme et socialt og fagligt netværk for fagarkæologer samt danne rammen for faglige og fagpolitiske diskussioner. Da vi er så få hænder, har vi ikke mulighed for at afholde så mange arrangementer mm., som vi ønsker, og derfor håber vi, at I derude vil komme os til undsætning. Går du med idéer til et fedt foredrag, et lille seminar, lysten til at arrangere en ekskursion, et debatmøde eller noget helt andet med en faglig relevans, så er du meget velkommen. Jo flere vi er, des bedre – der er pt. flere bestyrelsesposter ledige, så kom og vær med til at gøre en forskel. Vi lover at det er både hyggeligt og sjovt!


 
Venlig hilsen
FaFs bestyrelse

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net