Nyt fra bestyrelsen

14. april 2017

ODM-kort, museerne og det løse B-hold
 
Det er ulovligt at forskelsbehandle tidsbegrænset ansatte. Derfor sendte FaF-Foreningen af Fagarkæologers bestyrelse d. 10. januar 2017 en henvendelse til ODM-Organisationen af Danske Museer, da de havde indskærpet overfor museerne, at de kun må udlevere museumskort til fastansatte. ODMs svar af 28. marts 2017 er en delvis imødekommelse af vores henvendelse, idet de hævder, at de ikke ønsker at medvirke til forskelsbehandling. De vil dog stadig kræve mindst 9 måneders ansættelse i træk. Dette svar er naturligvis ikke tilfredsstillende, da mange ansættelser af arkæologer har kortere varighed en 9 måneder, og loven i øvrigt ikke berettiger til denne regel. Læs mere og find link her ...


Nye bestyrelse for FaF

På FaFs generalforsamling d. 17. marts 2017 blev der valgt en bestyrelse for FaF. Sandie Holst blev valgt som formand og Ulla Odgaard fortsætter som kasserer. De øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer er: Jette Rostock og Claus Børre Petersen. Thit Birk Petersen og Poul Erik Lindelof valgt som suppleanter. Se bestyrelsen her ...

Da antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer ikke er nok til at fylde de 3-6 bestyrelsesposter, bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til at supplere sig efter behov ud fra vedtægternes bestemmelser om valgbarhed.  


OPRÅB til FaF's medlemmer!

Bestyrelsen i FaF er underbemandede, hvilket desværre går ud over vores muligheder for at lave arrangementer og andet godt for medlemmerne. Vi har akut brug for flere kræfter. Vi eftersøger derfor folk, som kunne tænke sig at give en hånd med - det ville være så dejligt at være lidt flere...   Send os en mail ...


Venlig hilsen
FaFs bestyrelse

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net