Nyt fra bestyrelsen

25. november 2019

FaFs bestyrelse har sendt nedenstående støtteerklæring til de studerende ved det Humanistiske Fakultet.

Støttemeddelelse til de studerende på det Humanistiske Fakultet

FaFs bestyrelse, d. 25/11 2019

Siden d. 28 oktober har studerende på Humaniora, Københavns Universitet, blokeret adgangen til Dekanatet i protest mod den målplan for 2020-2023, som dekanen har fremlagt.

 

Helt overordnet, så er grundlaget for de studerendes protester, at beslutningsprocessen omkring målplanen helt og aldeles ligger hos ledelsen og ikke i de faglige miljøer. Der har godt nok været en vis grad af inddragelse, men ingen indflydelse, og de studerende ønsker at blive hørt! HUM-rådet har eksempelvis i flere måneder forsøgt at italesætte de problemer, de ser i målplanen, men de er blevet nægtet indflydelse.

 

Formålet med blokaden er derfor at kunne indgå i dialog med dekanen og specifikt at diskutere og få fjernet tre punkter fra målplanen: 1) Ingen obligatoriske bredbåndskurser. Valgfag skal ikke være obligatoriske, da de studerende selv skal have lov at strukturere deres uddannelse inden for en rimelig ramme, 2) Ingen administrativt gennemtvungen fagsammenlægning, 3) Ingen administrativt gennemtvungen fagsammenlæsning.

 

Professionelt set vil forelæsninger for flere hundrede studerende, som envejs-kommunikation, være et tilbageskridt for de arkæologiske- og de humanistiske videnskaber, der både finder sin værdi i faglig viden, men i allerhøjeste grad også i analytiske metoder og faglig diskussion. Universitetet er vort fags væksthus og motorrum, og som fag har vi brug for kolleger, der er stærke fagligt og teoretisk. Derfor støtter FaF – Foreningen af Fagarkæologer de studerende i deres protester mod fag-sammenlægninger og omfattende ændringer i uddannelsesstrukturen.


Støttemeddelelsen
1. november 2019


Referat fra FaF generalforsamling
Fredag d. 4 oktober 2019, kl. 17 afholdt FaF sin ordinære generalforsamling. 

se referat fra generalforsamlingen her ...


OPRÅB til FaF’s medlemmer!

Kom og vær med i bestyrelsesarbejdet – alle slags kræfter er velkomne…

FaF’s bestyrelse er fortsat stærkt underbemandet og vi mangler i den grad kræfter! FaF arbejder for at skabe og fremme et socialt og fagligt netværk for fagarkæologer samt danne rammen for faglige og fagpolitiske diskussioner. Da vi er så få hænder, har vi ikke mulighed for at afholde så mange arrangementer mm., som vi ønsker, og derfor håber vi, at I derude vil komme os til undsætning. Går du med idéer til et fedt foredrag, et lille seminar, lysten til at arrangere en ekskursion, et debatmøde eller noget helt andet med en faglig relevans, så er du meget velkommen. Jo flere vi er, des bedre – der er pt. flere bestyrelsesposter ledige, så kom og vær med til at gøre en forskel. Vi lover at det er både hyggeligt og sjovt!


 
Venlig hilsen
FaFs bestyrelse

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net