Online møderække april - maj 2022

FaF afholdt en række møder i april og maj 2022 - ONLINE. Her blev aktuelle emner og forskning i bronzealderen præsenteres i korte indlæg. 

Bronzealderen til debat

I februar måned var FaFs bestyrelse til seminar på Vikingemuseet Lindholm Høje "Bronzealderlandskaber – bebyggelser, grave og depoter i kontekst" arrangeret Nordjyske Museer. Vi blev inspireret! Og det blev til tre online møder.
 


Onsdag 27. april 2022 kl. 19.00 - 20.00
 
Var der stammer i nordisk bronzealder?

Oplæg af: Martin Mikkelsen, Viborg Museum

Abstract
Dansk arkæologi rummer tilsyneladende et paradoks. Når det gælder stammebegrebet er det anvendt i relation til tragtbægerkulturen og ikke mindst i relation til jernalderen (f.eks. fra ”Stamme til Stat”). Når det kommer til bronzealderen er stammebegrebet praktisk taget fraværende, alt drejer sig om høvdinge. Der er dog en enkelt undtagelse: I 1960 foreslog Baudou, at der i y. bronzealder kunne være to stammer, en i  Jylland og en på Øerne. Grundlaget for denne tese var baseret på forekomsten af en række genstandstyper (bronzer, lerkar, bengenstande fra især per. IV), der især forekommer i Jylland. I indlægget vil det blive foreslået, at der i det midt- nordvestjyske område kan udskilles og afgrænses et område i sidste halvdel af per. IV, der kan vise en enkelt stammes ’hjemegn’. Hvis tesen er korrekt, åbner det op for analyser af f.eks. eksogami og den relative betydning af handelsruter over land eller til vands. Tilsyneladende kan interne (inden for stammen) magtrelationer og statusmobilitet også belyses.


Torsdag d. 5. maj 2022 kl. 19.00 - 20.00
 
Køn, identitet og mobilitet i ældre bronzealder

Resultater fra et ph.d.- studie baseret på de publicerede værker af Aner og Kersten (1973 – 2014)


Oplæg af: Louise Felding, Vejlemuseerne

Abstract
Præsentationen vil fokusere på digitalisering af de publicerede kataloger fra Aner og Kersten (1973-2014) og de efterfølgende netværksanalyser af 5169 grave fra katalogværket. Analyserne  har budt på indsigter i sammensætningen og betydningen af køn og identitet i ældre bronzealder, hvor køn også er undersøgt i forhold til regionalitet og kontaktnetværk.


Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 19.00 - 20.00
 
Damlos: En usædvanlig tofaset ildgrubeplads fra yngre bronzealder på Femern-projektets 'tyske side'

Oplæg af: Rolf Volker Schulze, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Abstract
Det er ikke kun pc Lolland hvor projektet af en fast forbindelse under Femern Bælt har budt på mange nye arkæologiske opdagelser. På den tyske side af Bæltet mellem Puttgarden i nord og Lübeck i syd blev der i de seneste år fundet mange spændende anlæg og fund. Heribland en ildgrubeplads med to helt forskellige typer af ild- eller kogestensgruber som blev anlagt i den yngre bronzealder, hvoraf den ene fase viser en tydelig relation til en nærliggende megalitgrav. Usædvanlig er også et hus i den umiddelbare omgivelse hvor C14-prøver indikerer at det blev anlagt samtidigt med ildgrubefeltet.
 
 
  
  

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net