Specialer i arkæologi

FaF arbejder for at fremme vidensdeling. Og her på siden har en række arkæologer valgt at få deres arkæologiske specialer og afhandlinger gjort tilgængelige. God læselyst!

2023

Lasse Lukas Platz Herskind

Mesolithic Semiotics? A Quantitative Reassessment of the Portable Art of Mesolithic South Scandinavia
 
Kandidatspeciale v. Forhistorisk Arkæologi, Århus Universitet

Link til Specialet
Abstract kan læses her

2013

Pernille Mosholm Boye Thulstrup 
 
De Døde Krigere: En komparativ analyse af humant knoglemateriale fra jernalderens rituelle kontekster
 
Kandidatspeciale v. Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
De Døde Krigere

2012

Kjærulf Andersen, Anette 
 
Muligheder for relevans
Arkæologien og den arkæologiske kulturarvs relevans for det nutidige danske samfund
 
Kandidatspeciale v. Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet
Muligheder for relevans

2011

Larsen, Jannie Holm 
 
Skaktfragmenter & Makrofossiler - To oversete kilder til forståelsen af jernudvinding og
håndværksorganisation
 
Kandidatspeciale v. Forhistorisk Arkæologi,Københavns Universitet.
Skaktfragmenter & Makrofossiler
Rhode Sloth, Pernille

At have eller ikke have… Plantefund som udsagn om havebrug i Danmark 700-1200 e.Kr.
Plant finds as a source of information on gardening in Denmark 700-1200 A.D.

Kandidatspeciale v. Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet
Abstract tilgængeligt her

2010

Broholm, Maria Lund

Bevaring af fredede fortidsminder.

Det formodes at der er et problem med overholdelse af museumslovens § 29 f (2 meter zonen omkring fredede fortidsminder) i dyrket mark. Derfor er specialets fokus bevaring af fredede fortidsminder på dyrket jord ved implementering af museumslovens §29f på uddannelsen Landmand med speciale.
Der bringes en kort historisk gennemgang af tilsynet med de fredede fortidsminder fra oprettelsen af Den kongelige Commission for Oldsagernes Opbevaring til Krydsoverensstemmelsesreglerne, der er det seneste sted hvori museumslovens §29f er blevet indskrevet .
Ved hjælp af mailkorrespondance med Kulturarvsstyrelsen, mailservey af tilsynsmuseerne og telefoninterviews med landbrugsskolerne undersøges om museumslovens §29f er implementeret i landbrugsskolernes undervisning.
Landbrugsuddannelsens opbygning gennemgås og kompetencer og fag, der kan/burde inddrage undervisning om fredede fortidsminder fremhæves.
Der gøres brug af teori om implementering, spørgeskemaer og interviewmetoder.
På baggrund af interviewene er udformet forslag til, hvordan fredede fortidsminder og museumsloven §29f kan implementeres på landbrugsskolerne.
Bind 1 Bind 2, 1. del Bind 2, 2
Beck, Anna S.

Døre i vikingetidens langhuse. Et forsøg på at indtænke mennesket i bebyggelsesarkæologien

Magisterkonferens v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet

  Døre i vikingetidens langhuse

Møller Johansen, Susanne


Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen - et case study i nyere tids arkæologi


Cand.mag. speciale v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet.

Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen

Thomsen, Christian Heiberg Rosenberg

Reconstructing the P. C. Wreck.

Maritime Archaeology Program v. Syddansk Universitet, Esbjerg

Specialet omhandler rekonstruktionen af et 1500tals skibsvrag, fundet i udmundingen af Themsen. Rekonstruktionen bestod i fremstilling af en 1:10 researchmodel af vragdelene. Modellen er opbygget af træ og maskinpap, men centrale dele er produceret ved hjælp af Selective Laser Sintering (SLS) som er en metode, hvormed man kan omdanne elektroniske 3d modeller til fysiske kopier i plastik. Specialet diskuterer digitale metoder til registrering af komplekse strukturer, så som skibsvrag.

  Reconstructing the P.C. Wreck

2009

Borake, Trine

Klude, klæder og kilder - en kritisk analyse af arkæologisk og historisk kildemateriale.

Magisterkonferens v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet.

http://www.dragt.dk/assets/PDF-filer/Klude-klder-og-kilder-Mag-art-speciale-Trine-Borake-2009.pdf

Felding, Louise

 

Helleristninger i kontekst. Studier af danske helleristninger i relation til landskab og samfund i skandinavisk bronzealder

 

Magisterkonferens v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet.

 

  Helleristninger i kontekst

Rostock, Jette

Når arkæologisk viden bliver til

Om samspillet mellem mennesker, natur, ting og teknologi i den arkæologiske vidensproduktion.

Magisterkonferens v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet.

Når arkæologisk viden bliver til

2008
Harvig, Lise

Individ, gruppe og samfund i senneolitikum - en bioarkæologisk diskussion og kontekstuel revurdering af det senneolitiske skeletmateriale med primært fokus på de danske øer.
 
Speciale - FHA 308, Kandidatuddannelsen 1998
Afleveret 1. februar 2008
 
Vejleder: Klavs Randsborg
Bivejleder: Pia Bennike
 
Abstract
 
This thesis deals with the social organization of Late Neolithic society, by implementing a multidisciplinary, bioarchaeological approach. A bioarchaeological discussion and contextual re-evaluation of the preserved human skeletal material from the Late Neolithic period in Denmark, reveals new observations about the social organisation of the Late Neolithic society. A re-interpretation, re-registration and re-evaluation of older typological physical anthropological and craniometrical studies, former studies of non-metric traits and new registrations of dental and anthropometric variation of the cranial material from the Late Neolithic collection are combined with the archaeological context of the skeletal material (the grave structures and datings from the period). This approach reveals that family groups, seemingly both genetically and socially founded, formed the basic structure of Late Neolithic society. Continuity in the megalithic tombs in Jutland and discontinuity on the Danish islands in the period preceding the various new grave forms in LN I is proposed to be linked to a small genetic influence on the more international society that rose in Southern Scandinavia either during—or at the end of—the Single grave period, perhaps caused by marriage alliances. Modern genetic analyses propose a slow, but continuing shift in the genetic profile of Northern Europe in Prehistory. In addition, it is proposed here that the primary new genetic and cultural influence of the Late Neolithic society of Southern Scandinavia was slightly more female (maternal), which is partly evident in the former nonmetric and craniometrical studies and partly seen archaeologically by imported artefacts of the female sphere at the beginning of the period. This theory is also supported by a comparison of the Late Neolithic society to the Indo-European assumed patriarchal (patri-local) societies of the time. However, these traditions probably varied much between groups and the different beliefs evident at the time. Hopefully DNA will be able to address these issues more thoroughly in the future.
Speciale Lise Harvig
Moesgaard-Christensen, Anne-Dorthe

Der må være en grænse?
Teoretiske og metodiske overvejelser om arkæologi og etnicitet - eksemplificeret med studie af sønderjysk elite i romersk jernalder.


Cand.mag. speciale v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet

Specialets overordnede problemstilling omhandler, hvorledes etnicitet afspejler sig i materiel kultur og på hvilke måder, det principielt kan være muligt at afkode dette i det arkæologiske kildemateriale. Metodiske redskaber fra etnologien inddrages og de arkæologiske materialekategoriers udsagnsværdi i forhold til individuel og kollektiv etnisk identitetsmarkering diskuteres. Teori og metode afprøves i et afgrænset studie med diskussion af Olgerdigets fysiske grænses betydning for befolkningens etniske identitet og en analyse af romersk import i grave set i lyset af øvrige identitetsmarkeringer i det samtidige materiale.
Der må være en grænse? Forside Der må være en grænse? Specialetekst

2007

Daly, Aoife

Timber, Trade and Tree-rings - A dendrochronological analysis of structural oak timber  in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650

Ph.D.-afhandling v. Syddansk Universitet Odense

Timber, Trade and Tree-rings

2003

Bjerrum Jensen, Mette Kirstine  

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter.

Cand.mag. speciale v. forhistorisk arkæologi, Århus Universitet

Kulturspor i landskabet

2001

Odgaard, Ulla

Ildstedet som livscentrum. Aspekter af arktiske ildsteders funktion og ideologi

Ph.D.-afhandling v. Institut for Forhistorisk Arkæologi, Middelalderarkæologi, Etnografi og
Socialantropologi, Århus Universitet
Ildstedet som livscentrum
 
Arkæologiske specialer

FaF tilbyder at publicere dit speciale eller afhandling her på hjemmesiden.
 

Skriv en mail med din titel, dit navn og dato og evt. et kort abstrakt på et par linjer og send det til os sammen med specialet (som en pdf-fil) på faf@archaeology.dk så uploader vi det her.

Dit speciale må maksimalt fylde 8 MB, men du er velkommen til at dele det op i flere pdf-filer f.eks. med separate tabeller eller lign.

Alternativt er det også en mulighed at linke fra denne side til en anden hjemmeside, hvis du allerede har lagt dit speciale på nettet.


 
Betingelser for upload:

Når du sender dit speciale til os, forventes det, at du også besidder rettighederne til det sendte. Det vil sige, at du har sikret dig, at det er i orden at lægge alle dine figurer, kort mv. på nettet. Det er altid din pligt at sikre, at du er i besiddelse af de fornødne rettigheder til at offentliggøre materialet.

Eventuelle erstatningskrav rettet mod FaF vil blive videresendt til den enkelte person, der måtte have krænket 3. parts rettigheder.

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net