Specialer i arkæologi

FaF arbejder for at fremme vidensdeling. Og her på siden har en række arkæologer valgt at få deres arkæologiske specialer og afhandlinger gjort tilgængelige. God læselyst!

2013

Pernille Mosholm Boye Thulstrup 
 
De Døde Krigere: En komparativ analyse af humant knoglemateriale fra jernalderens rituelle kontekster
 
Kandidatspeciale v. Religionsvidenskab, Aarhus Universitet
De Døde Krigere

2012

Kjærulf Andersen, Anette 
 
Muligheder for relevans
Arkæologien og den arkæologiske kulturarvs relevans for det nutidige danske samfund
 
Kandidatspeciale v. Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet
Muligheder for relevans

2011

Larsen, Jannie Holm 
 
Skaktfragmenter & Makrofossiler - To oversete kilder til forståelsen af jernudvinding og
håndværksorganisation
 
Kandidatspeciale v. Forhistorisk Arkæologi,Københavns Universitet.
Skaktfragmenter & Makrofossiler
Rhode Sloth, Pernille

At have eller ikke have… Plantefund som udsagn om havebrug i Danmark 700-1200 e.Kr.
Plant finds as a source of information on gardening in Denmark 700-1200 A.D.

Kandidatspeciale v. Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet
Abstract tilgængeligt her

2010

Beck, Anna S.

Døre i vikingetidens langhuse. Et forsøg på at indtænke mennesket i bebyggelsesarkæologien

Magisterkonferens v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet

  Døre i vikingetidens langhuse

Møller Johansen, Susanne


Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen - et case study i nyere tids arkæologi


Cand.mag. speciale v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet.

Smeltediglerne fra Kvæsthusbroen

Thomsen, Christian Heiberg Rosenberg

Reconstructing the P. C. Wreck.

Maritime Archaeology Program v. Syddansk Universitet, Esbjerg

Specialet omhandler rekonstruktionen af et 1500tals skibsvrag, fundet i udmundingen af Themsen. Rekonstruktionen bestod i fremstilling af en 1:10 researchmodel af vragdelene. Modellen er opbygget af træ og maskinpap, men centrale dele er produceret ved hjælp af Selective Laser Sintering (SLS) som er en metode, hvormed man kan omdanne elektroniske 3d modeller til fysiske kopier i plastik. Specialet diskuterer digitale metoder til registrering af komplekse strukturer, så som skibsvrag.

  Reconstructing the P.C. Wreck

2009

Borake, Trine

Klude, klæder og kilder - en kritisk analyse af arkæologisk og historisk kildemateriale.

Magisterkonferens v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet.

http://www.dragt.dk/assets/PDF-filer/Klude-klder-og-kilder-Mag-art-speciale-Trine-Borake-2009.pdf

Felding, Louise

 

Helleristninger i kontekst. Studier af danske helleristninger i relation til landskab og samfund i skandinavisk bronzealder

 

Magisterkonferens v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet.

 

  Helleristninger i kontekst

Rostock, Jette

Når arkæologisk viden bliver til

Om samspillet mellem mennesker, natur, ting og teknologi i den arkæologiske vidensproduktion.

Magisterkonferens v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet.

Når arkæologisk viden bliver til

2008
Moesgaard-Christensen, Anne-Dorthe

Der må være en grænse?
Teoretiske og metodiske overvejelser om arkæologi og etnicitet - eksemplificeret med studie af sønderjysk elite i romersk jernalder.


Cand.mag. speciale v. forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet

Specialets overordnede problemstilling omhandler, hvorledes etnicitet afspejler sig i materiel kultur og på hvilke måder, det principielt kan være muligt at afkode dette i det arkæologiske kildemateriale. Metodiske redskaber fra etnologien inddrages og de arkæologiske materialekategoriers udsagnsværdi i forhold til individuel og kollektiv etnisk identitetsmarkering diskuteres. Teori og metode afprøves i et afgrænset studie med diskussion af Olgerdigets fysiske grænses betydning for befolkningens etniske identitet og en analyse af romersk import i grave set i lyset af øvrige identitetsmarkeringer i det samtidige materiale.
Der må være en grænse? Forside Der må være en grænse? Specialetekst

2007

Daly, Aoife

Timber, Trade and Tree-rings - A dendrochronological analysis of structural oak timber  in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650

Ph.D.-afhandling v. Syddansk Universitet Odense

Timber, Trade and Tree-rings

2003

Bjerrum Jensen, Mette Kirstine  

Kulturspor i landskabet - arv eller miljø?

Refleksioner over hvorfor og en revurdering af hvordan vi bevarer forhistoriske lokaliteter.

Cand.mag. speciale v. forhistorisk arkæologi, Århus Universitet

Kulturspor i landskabet

2001

Odgaard, Ulla

Ildstedet som livscentrum. Aspekter af arktiske ildsteders funktion og ideologi

Ph.D.-afhandling v. Institut for Forhistorisk Arkæologi, Middelalderarkæologi, Etnografi og
Socialantropologi, Århus Universitet
Ildstedet som livscentrum
 
Arkæologiske specialer

FaF tilbyder at publicere dit speciale eller afhandling her på hjemmesiden.
 

Skriv en mail med din titel, dit navn og dato og evt. et kort abstrakt på et par linjer og send det til os sammen med specialet (som en pdf-fil) på faf@archaeology.dk så uploader vi det her.

Dit speciale må maksimalt fylde 8 MB, men du er velkommen til at dele det op i flere pdf-filer f.eks. med separate tabeller eller lign.

Alternativt er det også en mulighed at linke fra denne side til en anden hjemmeside, hvis du allerede har lagt dit speciale på nettet.


 




Betingelser for upload:

Når du sender dit speciale til os, forventes det, at du også besidder rettighederne til det sendte. Det vil sige, at du har sikret dig, at det er i orden at lægge alle dine figurer, kort mv. på nettet. Det er altid din pligt at sikre, at du er i besiddelse af de fornødne rettigheder til at offentliggøre materialet.

Eventuelle erstatningskrav rettet mod FaF vil blive videresendt til den enkelte person, der måtte have krænket 3. parts rettigheder.

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net