FaF arrangementer

Har du et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Indtryk fra allerede afholdte FaF arrangementer kan ses her
 

FaF Stammtisch /Pub Chat / Stambord

Kom og vær med til en snak omkring stambordet. Vi mødes online til en mere uformel snak om forskellige aktuelle temaer rundt omkring arkæologien. 
Vi starter op med vores online-Stammtisch d. 11. oktober 2022. Se mere om FaF Stammtisch , hvornår vi mødes og om hvordan du får plads "omkring bordet" de aktuelle dage.

Alle er velkomne

 


Hvor vil vi hen med dansk arkæologi?

Seminaret er under forberedelse - når vi har en dato melder vi det ud. Vi håber det bliver muligt i efteråret 2022.  

 

Vi vil gerne have mere forskning – mere viden. Men hvor meget forskning kommer der egentlig ud af de arkæologiske aktiviteter i DK? Vi vil gerne bidrage med viden til verden. Men hvordan er status egentlig?

 

Bliver vi ved med at formidle den samme gamle viden, eller har vi som arkæologisk fag været i stand til at bidrage med noget nyt? Hvordan står det egentlig til med den arkæologiske forskning – og hvor vil vi egentlig hen? Hvordan kan vi sikre, at den arkæologiske forskning får gode vilkår i fremtiden?

 

I 2008 undersøgte et internationalt panel hvordan det stod til med dansk arkæologis forsknings- og publikationsvirksomhed i relation til kapitel 8 arbejdet. Deres vurdering lød, at der skete for lidt forskning og var alt for få publikationer. Siden har man gjort tiltag for at højne museernes forsknings og publicerings-rate ved at f.eks. kræve at der blev tilknyttet PhD-ere. Hvad har det betydet for arkæologien og arkæologerne?

 

I undersøgelsen: Arkæolog på Lokalmuseerne i 2013. En kvantitativ analyse (publiceret 2015) udarbejdet af FaF-Foreningen af Fagarkæologer i samarbejde med Magisterforeningen, fremgik det, at kun få arkæologer fik mulighed for at forske. Det er et stort problem for vores fags udvikling, hvis det stadig forholder sig sådan. Hvordan står det f.eks. til med den vekselvirkning, der bør være mellem forskning og udgravning?

 

Derfor planlægger vi nu et seminar hvor vi arkæologer kan mødes og gøre status og måske blive enige om nye visioner.


Vi håber på at kunne afholde seminaret i 2022 .
 

 


FaF arrangementer

FaF er en medlemsbaseret forening og fungerer i høj grad på initiativer fra medlemmerne.

FaF stiller gerne portal, erfaring og økonomi til rådighed for gode ideer og initiativer. Så hvis du har en idé til et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net