FaF generalforsamling 7. oktober 2020

Foreningen af Fagarkæologer holdt ordinær generalfdorsamling fredag d. 7. oktober kl. 18 i Hal C på Arsenalvej 6, 1436 København K. 
 

På grund af coronasituationen måtte vi aflyse det planlagte foredrag før generalforsamlingen v. Trine Borake under overskriften: Anarkisme i dansk arkæologi  - en skør idé eller et brugbart analytisk værktøj? Selve generalforsamlingen blev dog gennemført med kun få fremmødte medlemmer.
 

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent. 
 3. Bestyrelsens beretning. 
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 
 5. Redaktionens beretning 
 6. Behandling af indkomne forslag 
 7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår. 
 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år) 
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 
 10. Valg af revisor. 
 11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m.. 
 12. Eventuelt. 

Referat af FaFs generalforsamling 2020

 

Er endnu ikke helt klar

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net