FaF generalforsamling 2021

Tirsdag d 26. oktober 2021 kl. 19.00 afholdet FaF ordinær generalforsamling online via zoom.

Dagsorden var
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent. 
 3. Bestyrelsens beretning. 
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 
 5. Redaktionens beretning 
 6. Behandling af forslag fra redaktionen for Arkæologisk Forum (se link til forslaget herunder)
 7. Behandling af øvrige indkomne forslag 
 8. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår. 
 9. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år) 
 10. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 
 11. Valg af revisor. 
 12. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m.. 
 13. Eventuelt.

Ad. 6
Forslag stillet af redaktionen for Arkæologisk Forum:
Forslag til FaFs generalforsamling stillet af redaktionen for Arkæologisk Forum
Referat fra generalforsamlingen kan dovnloades her
Referat
 Læs referatet fra generalforsamlingen
Referat
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net