FaF generalforsamling 4. oktober 2019

Foreningen af Fagarkæologer holdt ordinær generalfdorsamling fredag d. 4. oktober kl. 18 i Guldbergsalen på Nationalmuseet.

 

NB Inden generalforsamlingen holdt Tom Christensen, Nationalmuseet, et fordrag omforskningsorskningsprojekteet "Kongeslægter - Ynglinge og Skjoldunder, Uppsala og Lejre mellem arkæologi og tekst".


Dagsorden for generalforsamlingen
 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af referent. 
 3. Bestyrelsens beretning. 
 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab. 
 5. Redaktionens beretning 
 6. Behandling af indkomne forslag 
 7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår. 
 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år) 
 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 
 10. Valg af revisor. 
 11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m.. 
 12. Eventuelt. 

Referat af FaFs generalforsamling 2019
10 personer var mødt op til generalforsamlingen.

 
1. Valg af dirigent
Claus Børre Petersen blev valgt som dirigent.
 
2. Valg af referent
Sandie Holst blev valgt som referent.
 
3. Bestyrelsens beretning.
Siden forrige generalforsamling har bestyrelsen afholdt tre foredrag;
 
Torsdag d. 14 marts blev første foredrag i FaF-regi afholdt. Det var Thomas Grane, forskningskoordinater på Nationalmuseet, der kom og fortalte om den romerske hærs nederlag til de germanske stammer i Teutenburgerskoven.
 
Torsdag d. 10 maj var det Arkæolog Mikael Henriksson fra Blekinge Museum, der kom og gav et foredrag om den fascinerende Västra Vång lokalitet hvor kult og magt var centrum for aftenen.
 
Fredag d. 4 oktober kl 17 gav Tom Christensen, projektforsker hos Nationalmuseet en status på projektet omhandlende de to sagnomspundne lokaliteter, Lejre og Gamla Uppsala.
 
Alle foredrag fandt sted i Guldbergssalen, på Nationalmuseet.
 
Udover disse arrangementer, har bestyrelsen brugt kræfter på at holde NETS kørende, ligesom Facebook-siden passes.

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet for 2018 blev gennemåret af Ulla Odgaard. Til orientering kan nævnes at regnskabsåret følger kalenderåret.

5. Redaktionens beretning
I år fejler vi 20 år med Arkæologisk Forum – nummer 1 udkom i efteråret 1999.
Redaktionen har fundet en ny ansvarshavende redaktør. Det er Anna Beck som har været med i redaktionen i mange år.
Se i øvrigt bilag ” Redaktionen for Arkæologisk Forums beretning”.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7. Behandling og godkendelse af budget. Herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.
Der forelå ikke noget budget ved GF. Det blev enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen bemyndiges til et budget svarende til kontingent og abonnementsindbetalingerne.
Kontingentet er uændret: 195 kr. og for samboende 235 kr.

8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år)
Sandie Holst fratræder som formand, men er villig til at modtage valg som ordinært bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre kandidater til formandsposten, hvilket betyder at FaF pt. ikke har en formand før en ny kandidat melder sig på banen.
Foreningens kasserer Ulla Odgaard var ikke på valg i år og fortsætter derfor som kasserer.

9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter
Der valgtes fem personer til bestyrelsen, som nu består af: Nadia Haupt, Claus Børre Petersen, Ulla Odgaard, Poul Erik Lindelof og Sandie Holst.
Og Jette Rostock blev valgt som suppleant.

10. Valg af revisor
Alice Lundgren er fratrådt som revisor, og Thyge C. Bro blev valgt som ny revisor.

11. Fri diskussion af og ideer til foreningens fremtidige arbejde, arrangementer, fokusområder m.m.
FaF er i gang med det indledende arbejde til et kommende seminar omrking hvor vi vil hen med dansk arkæologi. Det er Ulla og Jette, der står i spidsen for det og planen er at seminaret skal løbe af stablen til foråret 2020.
Hvis der er kræfter til at forberede det, så vil vi forsøge at lave en medlemsudflugt til Blekinge.

12. Eventuelt
Det blev foreslået at bestyrelsen i FaF og Arkæologisk Forum redaktionen skal mødes i løbet af året, til noget hyggeligt samvær. Det blev i den forbindelse pointeret, at FaF ikke afholder udgifter til restaurationsbesøg, men i det tilfælde, at der indkøbes til lidt let forplejning kan foreningen afholde denne udgift. Formålet er at styrke relationen mellem hhv bestyrelse og redaktion.
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net