Ledige stillinger til Arkæologer

Her kan museer, der mangler arbejdskraft til større eller mindre projekter indrykke jobopslag enten til faste stillinger eller til tidsbegrænsede ansættelser. 

Viborg Museum // 21.11.17
vibmus@viborg.dk // https://viborgmuseum.dk/breaking-news/ledige-stillinger-paa-viborg-museum

Museumsinspektør


Viborg Museum søger pr. 1. marts 2018 en museumsinspektør inden for middelalderarkæologi til en nyoprettet stilling.


Stillingen opslås, idet museet har et stigende arkæologisk aktivitetsniveau og derfor har behov for endnu en dygtig arkæolog til vores arkæologi-team.

Viborg Museum forvalter museumslovens kapitel 8 i Viborg Kommune. Det er inden for dette arbejdsområde, vi søger en ny kollega, der kan arbejde selvstændigt med prøvegravninger, udgravninger og afrapportering, særligt i forbindelse med byarkæologiske undersøgelser.

Dine kvalifikationer:

•Uddannelse på universitetsniveau i middelalderarkæologi.
•Solid erfaring med arkæologisk feltarbejde, særligt byarkæologiske undersøgelser
•Erfaring som daglig leder og beretningsansvarlig for såvel prøvegravninger og udgravninger.
•Struktureret tilgang til arbejdsopgaver.
•Fleksibel og arbejdsom med gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Ansøgningsfrist 1.12.2017

Læs hele stillingsopslaget på kommunens hjemmeside, hvor du også kan søge stillingen:
https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Ledige-jobs-hos-Viborg-Kommune
Viborg Museum // 03.11.17
vibmus@viborg.dk // https://viborgmuseum.dk/breaking-news/ledige-stillinger-paa-viborg-museum

Hermed opslag af stilling på Viborg Museum.
Museum Midtjylland // 23.10.17
llw@museummidtjylland.dk // http://www.museummidtjylland.dk/

MUSEUMSINSPEKTØR TIL MUSEUM MIDTJYLLAND

En central del af Museum Midtjyllands mission er at belyse det åbne lands kulturhistorie i fortid og nutid - og det ønsker vi at gøre ved at skabe et sanseligt museum både fysisk og virtuelt, som kan bygge bro mellem fortid, nutid og fremtid med baggrund i museets forskning.

Som en del af denne vision står Klosterlund Museum; et museum placeret ved kanten til Bølling Sø i et område som har udgjort rammen for tørveindustri og enestående arkæologiske fund. Og det er hertil, at Museum Midtjylland nu søger en ny museumsinspektør, som vil indgå i en alsidig og udfordrende museumshverdag med stort udviklingspotentiale.


Profil og kvalifikationer
Som ny inspektør på Klosterlund Museum deltager du overordnet i arbejdet med indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning i relevant materiale i samarbejde med museets øvrige enheder. Derudover skal du besidde stærke udviklings- og formidlingskompetencer, da du på sigt vil komme til at indgå i nytænkningen af museets udstillinger, undervisningstiltag og aktiviteter. Det sker med afsæt i Klosterlund Museum, det åbne lands kulturhistorie og landskabet som ressource med spænd fra den tidligste mesolitiske kultur til tørveindustrien og kulturgeografi generelt.

- Arkæolog, etnolog, historiker eller anden museumsrelevant uddannelse på minimum kandidatniveau
- Stærk og samarbejdsdygtig person med solid faglig viden og museumserfaring samt udprægede koordinerings- og formidlingskompetencer
- Selvstændig, løsningsorienteret og innovativ
- Indstillet på at varetage varierede og alsidige opgaver
- Kunne bidrage til, generere og understøtte et godt og effektivt arbejdsmiljø
- Skabe og fastholde et relevant netværk lokalt, nationalt og internationalt


Opgaver
Som museumsinspektør på Klosterlund Museum får du ansvar for den daglige drift, udvikling og koordinering af et af Museum Midtjyllands fem besøgssteder og bidrager dermed til at sikre museets høje faglige niveau og mange funktioner.

- Kontakt med støtteforening, frivillige og besøgende
- Koordinering af frivillige, ansatte og aktiviteter
- Klar til at indgå i og løfte forskningsopgaver og -projekter
- Håndtering af henvendelser, udarbejdelse af formidlingsmateriale, varetagelse af omvisninger m.m.
- Udvikling af nye udstillinger og undervisningstiltag


Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Det primære arbejdssted er Klosterlund Museum, Kragelundsvej 6A, 7442 Engesvang. Da der er andre afdelinger, og vi gerne vil sikre en stærk og sammentømret organisation, skal du dog være indstillet på kørsel i egen bil og skiftende arbejdssteder – eksempelvis lejlighedsvist en dag om ugen i Herning eller på Vester Palsgaard Skovmuseum.

Ansættelse pr. 1. februar 2018 eller snarest derefter.


Ansøgningen
Vi skal have modtaget din ansøgning og CV i samlet pdf senest 24. november. Du skal sende din ansøgning, CV samt relevante bilag til: llw@museummidtjylland.dk - mærket ’Museumsinspektør Klosterlund Museum’. Du kan henvende dig til direktør Laura Liv Weikop på llw@museummidtjylland.dk, hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen.

Samtaler forventes afholdt d. 11. og 13. december.

Museum Midtjylland er et statsanerkendt, selvejende kulturhistorisk museum med hjemsted i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Museet består af følgende fem besøgssteder: Tekstilmuseet, Herningsholm Museum, Frilandsmuseet Herning, Vester Palsgaard Skovmuseum og Klosterlund Museum. Se mere om Museum Midtjylland på www.museummidtjyland.dk
Museumsinspektør på Nationalmuseet

Broncealder og vikingetid
Deadline 13. november

Læs mere her
Museumschef til Salling Museum

Ansøgningsfrist 19. november

Læs opslaget her
 
Ledige stillinger

Som museum kan du gratis indrykke annoncer her på siden til kortere eller længere ansættelser, faste eller til et projekt.

Vi redigerer løbende i stillingsopslagene så husk en svarfrist. Ønsker du stillingesopslaget slettet inden da skal du skrive en mail til Foreningen af Fagarkæologer

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net