Legater

Legater til studier/forskning i USA 2020/2021 
 
Fulbright Denmark uddeler hvert år legater til danske kandidat- 
og Phd-studerende til studier/forskning i USA (4-10 måneder). 
 
Legaterne er på 50.000 - 85.000 kr.
 
Ansøgningsfrist for det akademiske år 2020-2021 er: 
 
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 12.00
Læs mere på hjemmesiden: fulbrightcenter.dk Legater til studier/forskning i USA 2020/2021 
 
Fulbright Denmark uddeler hvert år legater til danske kandidat- 
og Phd-studerende til studier/forskning i USA (4-10 måneder). 
 
Legaterne er på 50.000 - 85.000 kr.
 
Ansøgningsfrist for det akademiske år 2020-2021 er: 
 
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 12.00 
 
Læs mere på hjemmesiden: fulbrightcenter.dk 
Elisabeth Munksgaard Fonden
 
STIPENDIER
 
Fonden yder økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt ældre historie.
Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr., fortrinsvist som dækning af udgifter i forbindelse med:
 
o   forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag)
o   publicering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser
o   studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning.
 
Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfinansieret.
Ansøgninger skal være underskrevet personligt samt være ledsaget af karakterblad, udtalelse fra vejleder og specialebedømmelser samt budget. Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie. Ansøgninger uden disse bilag vil ikke blive behandlet.
 
Ansøgninger skal sendes elektronisk i en samlet fil og skal være modtaget inden den 1. oktober kl. 12.00 på e-mail munksgaard@natmus.dk. Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december.
 
Ansøgningsskema kan hentes fra dette link: http://natmus.dk/forskning/elisabeth-munksgaard-fonden
(Forskning på Nationalmuseet, Elisabeth Munksgaard Fonden). Ansøgningsskema er obligatorisk og håndskrevne ansøgninger modtages ikke.
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net