Download fil

Arkæologisk Forum

Nyt fra redaktionen

Nyt juni 2019


Arkæologisk Forum nr. 40
Arkæologisk Forum er udkommet og sendt til abonenter og medlemmer af FaF. Du finder indhold og ariklernes abstracts her på siden  – God læselyst.

Arkæologisk Forum 20 år 
Når nr. 40 i rækken udkommer kan vi samtidig fejre at Arkæologisk Forum er udkommet i 20 år. Det betyder også at der hvert år er udkommet 2 numre. Arkæologisk Forum udkom første gang efteråret 1999. Dertil kommer at vi i 2009 udkom med et særnummer. Kig på de mange artikler her på siden – der er sikkert gamle artikler der viser sig særdeles aktuelle, interessante eller inspirerende.


Måske har du lyst til at læse hvad to redaktører skrev i nr. 30 om  Arkæologisk Forums første og efterfølgende mange år "Arkæologisk Forum - 15 år og godt begyndt".

Arkæologisk Forum - 15 år og godt begyndt
Og hvad skriver redaktionen så i dag - i lederen "Et historisk dokument"
Lederen i nr. 40 - Et historisk dokument

Eller måske har du lyst til at læse den aller første leder i Arkæologisk Forum hvor ideerne og linjen sættes.

leder Arkæologisk Forum nr. 1

Du kan også vælge at tage en tour de force igennemi redaktionens ialt 39 leder (+ en leder fra særnummer 2009).

Ledere Arkæologisk Forum nr.1 - 39
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net