Arkæologisk Forum

Nyt fra redaktionen

Nyt oktober 2019


Næste nummer af Arkæologisk Forum 
Arkæologisk Forum nr. 41 er godt på vej, skribenter, fagfæller og redaktion arbejder på højtryk – og vi forventer at udkomme sidst i december 2019.  
 
Arkæologisk Forum 20 år 
I år kan vi fejre at Arkæologisk Forum er udkommet i 20 år. Det betyder også at der hvert år er udkommet 2 numre. Arkæologisk Forum udkom første gang efteråret 1999. Dertil kommer at vi i 2009 udkom med et særnummer. Kig på de mange artikler her på siden – der er sikkert gamle artikler der viser sig særdeles aktuelle, interessante eller inspirerende.


Måske har du lyst til at læse hvad to redaktører skrev i nr. 30 om  Arkæologisk Forums første og efterfølgende mange år "Arkæologisk Forum - 15 år og godt begyndt".

Arkæologisk Forum - 15 år og godt begyndt
Og hvad skriver redaktionen så i dag - i lederen "Et historisk dokument"
Lederen i nr. 40 - Et historisk dokument

Eller måske har du lyst til at læse den aller første leder i Arkæologisk Forum hvor ideerne og linjen sættes.

leder Arkæologisk Forum nr. 1

Du kan også vælge at tage en tour de force igennemi redaktionens ialt 39 leder (+ en leder fra særnummer 2009).

Ledere Arkæologisk Forum nr.1 - 39
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net