Arkæologisk Forum

Nyt fra redaktionen

Nyt januar 2020


Arkæologisk Forum nr. 41

Arkæologisk Forum nr. 41 er nu udkommet og udsendt til abonnenter og medlemmer af FaF. Se indholdsfortenelse og abstract her.
 
Fri download af artikler i nr. 1 - 39
Artiklerne i Arkæologisk Forum nr. 39 er nu tilgængelige i deres fulde længde – og det samme gælder alle artikler fra Arkæologisk Forum nr. 1 – 38. Du finder dem her på hjemmesiden.
 
Vi ønsker alle et GODT NYT ÅR  
Redaktionen
 

Gammelt Nyt 2019

Arkæologisk Forum 20 år 

I år kan vi fejre at Arkæologisk Forum er udkommet i 20 år. Det betyder også at der hvert år er udkommet 2 numre. Arkæologisk Forum udkom første gang efteråret 1999. Dertil kommer at vi i 2009 udkom med et særnummer. Kig på de mange artikler her på siden – der er sikkert gamle artikler der viser sig særdeles aktuelle, interessante eller inspirerende.


Måske har du lyst til at læse hvad to redaktører skrev i nr. 30 om  Arkæologisk Forums første og efterfølgende mange år "Arkæologisk Forum - 15 år og godt begyndt".

Arkæologisk Forum - 15 år og godt begyndt
Og hvad skriver redaktionen så i dag - i lederen "Et historisk dokument"
Lederen i nr. 40 - Et historisk dokument

Eller måske har du lyst til at læse den aller første leder i Arkæologisk Forum hvor ideerne og linjen sættes.

leder Arkæologisk Forum nr. 1

Du kan også vælge at tage en tour de force igennemi redaktionens ialt 39 leder (+ en leder fra særnummer 2009).

Ledere Arkæologisk Forum nr.1 - 39
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net