Samarbejder og partnerskaber

FaF indgår i samarbejder og partnerskaber. Se mere om disse herunder.

FaF-DM samarbejde
Foreningen af Fagarkæologer (FaF) har indgået samarbejds-aftale med Dansk Magisterforening (DM). 
 
I maj 2012 etablerede DM Fagligt forum, som en paraply for en række aktiviteter med et fagligt omdrejningspunkt. Aktiviteterne spænder fra afholdelse af fyraftensmøder og publicering af artikler til samarbejde med eksterne parter med henblik på at fremme og styrke de uddannelses- og professionsmæssige fagligheder, som er repræsenteret af DM’s medlemsskare.  Indtil videre er der etableret samarbejde med en række faglige selskaber samt et par virksomheder/ organisationer med en faglig event som omdrejningspunkt, fx RÆSON’s Videnfestival og Dagbladet Informations Medieskole og Ph.d. cup. Aftalen er en hensigtserklæring om at styrke det faglige samarbejde på tværs af selskaber, organisationer og andre faglige omdrejningspunkter. 
 
FaFs aftale med DM er på ingen måde en eksklusiv aftale, så FaF kan etablere lignende samarbejder med andre organisationer uden at det får konsekvenser for samarbejdet med DM, lige så vel som at det enkelte FaF-medlems faglige organisering er en privatsag og derfor ikke har indflydelse på samarbejdet mellem DM og FaF. 
 
I praksis har samarbejdet faglige arrangementer og artikler som udgangspunkt. Det kan enten være at FaF kommer med input til DM’s arrangementer, at FaF og DM laver fælles arrangementer af interesse for begge medlemsgrupper eller at DM og FaF gensidigt inviterer hinandens medlemmer til egne arrangementer. 
 
DM fortæller om Faglig forum på www.dm.dk  Der får FaF også mulighed for at beskrive foreningen og linke til egne sider.
 

DM og FaF laver undersøgelse
Arkæolog på lokalmuseerne
I et samarbejde med Dansk Magisterforening har Foreningen af Fagarkæologer foretaget en undersøgelse af arkæologers ansættelsesform, arbejdsopgaver, efter- og videreuddannelsesmuligheder m.m. i året 2013 på de lokalmuseer der står for det bygherrefinansierede arkæologiske arbejde i Danmark. 

Selve spørgeundersøgelsen blev foretaget i perioden juni - september 2014. En rapport samt en præsentation af de vigtigste resultater blev publiceret i 2015. 

Rapporten Arkæolog på lokalmuseerne 2013. En kvantitativ analyse kan findes på såvel DMs som FaFs hjemmesider.

Undersøgelsesresultaterne skal skabe grundlag for en diskussion af, hvordan vi bedst kan forbedre forholdene for faget, forskningen og fagarkæologerne.
 

Discovering the Archaeologists of Europe
Discovering the Archaeologist of Europe 2012 - 2014 (DISCO) er et europæisk projekt, som har til formål at undersøge det arkæologiske arbejdsmarked på tværs af Europa.

Organisationer fra 22 lande deltager i undersøgelsen. FaF er en af disse og deltager i projektet ved at indsamle data og lave en rapport om det danske arkæologiske arbejdsmarked. Hvis du vil vide mere DISCO så se på www.discovering-archaeologists.eu
 
FaFs del af undersøgelsen blev foretaget i februar-marts måned 2014 og mundede ud i rapporten Discovering the Archaeologists of Denmark 2012-14 .
 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net