Arkæologisk Forum

Nyt fra redaktionen

Nyt juli 2021


Arkæologisk Forum nr. 44
Arkæologisk Forum nr. 44 er sendt til tryk og udkommer midt i juli måned , hvor det bliver sendt til abonnenter og medlemmer af FaF. Se indholdsfortegnelse på hjemmesiden.
 
Open acces til artikler i nr. 1 - 42
Artiklerne i Arkæologisk Forum nr. 41 er nu tilgængelige i deres fulde længde – og det samme gælder alle artikler fra Arkæologisk Forum nr. 1 – 40. Du finder dem på her på  hjemmesiden.
 
God læselyst
Redaktionen

 
 

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net