Arkæologisk Forum

Formål

Arkæologisk Forum kom til verden i et ønske om en mere åben og dynamisk debatkultur blandt danske arkæologer – og forsøger derfor at skabe debat ved at tage aktuelle, oversete og måske kontroversielle problemstillinger op.

Arkæologisk Forum er et fagligt tidsskrift der har til formål at være et aktivt element i fagets udvikling og fremtid. Et væsentligt sigte med tidsskriftet er at sætter det arkæologiske fag ind i en større sammenhæng – både videnskabeligt og samfundsmæssigt.

Arkæologisk Forum er stedet, hvor både faglige og fagpolitiske diskussioner kan føres. Et sted hvor netop samspillet mellem det videnskabelige, samfundsmæssige og politiske bliver synligt – ikke nødvendigvis fordi de enkelte artikler udtrykker sådanne sammenhænge, men fordi Arkæologisk Forum som samlet tidsskrift bliver mediet, konteksten, der etablerer sammenhængen.

Redaktionen tilstræber derfor at der i hvert eneste nummer er en bred vifte af forskellige artikler og indlæg. I al deres variation og mangeartethed fremtræder et hele: en mosaik hvor delene til sammen danner et billede af videnskaben arkæologi – i fagets stadigt ændrede samspil med andre videnskaber og samfundet i øvrigt.

Arkæologisk Forum udfylder således det hul der ellers tidligere var i landets publikationer og danske arkæologers debatmuligheder. Arkæologisk Forum henvender sig dog ikke udelukkende til fagfolk, men til alle der interesserer sig for arkæologi, fagets rolle og vilkår i dagens samfund.

     Poster

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net