FaF arrangementer

Har du et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Indtryk fra allerede afholdte FaF arrangementer kan ses her
 

Hvor vil vi hen med dansk arkæologi?

Seminaret er under forberedelse - når vi har en dato melder vi det ud.

 

Vi vil gerne have mere forskning – mere viden. Men hvor meget forskning kommer der egentlig ud af de arkæologiske aktiviteter i DK? Vi vil gerne bidrage med viden til verden. Men hvordan er status egentlig?

 

Bliver vi ved med at formidle den samme gamle viden, eller har vi som arkæologisk fag været i stand til at bidrage med noget nyt? Hvordan står det egentlig til med den arkæologiske forskning – og hvor vil vi egentlig hen? Hvordan kan vi sikre, at den arkæologiske forskning får gode vilkår i fremtiden?

 

I 2008 undersøgte et internationalt panel hvordan det stod til med dansk arkæologis forsknings- og publikationsvirksomhed i relation til kapitel 8 arbejdet. Deres vurdering lød, at der skete for lidt forskning og var alt for få publikationer. Siden har man gjort tiltag for at højne museernes forsknings og publicerings-rate ved at f.eks. kræve at der blev tilknyttet PhD-ere. Hvad har det betydet for arkæologien og arkæologerne?

 

I undersøgelsen: Arkæolog på Lokalmuseerne i 2013. En kvantitativ analyse (publiceret 2015) udarbejdet af FaF-Foreningen af Fagarkæologer i samarbejde med Magisterforeningen, fremgik det, at kun få arkæologer fik mulighed for at forske. Det er et stort problem for vores fags udvikling, hvis det stadig forholder sig sådan. Hvordan står det f.eks. til med den vekselvirkning, der bør være mellem forskning og udgravning?

 

Derfor planlægger vi nu et seminar i foråret 2020, hvor vi arkæologer kan mødes og gøre status og måske blive enige om nye visioner.
 

Foredrag fredag d. 4 oktober

Inden FaF afholder sin ordinære generalforsamling vil vi invitere til et foredrag  


Dato: Fredag d. 4. oktober 2019 kl. 17.00
Sted: Guldbergsalen, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K.


Foredragsholder: projektforsker Tom Christensen, Nationalmuseet.

 

Abstract:
Forskningsprojektet ”Kongeslægter – Ynglinger og Skjoldunger, Uppsala og Lejre mellem arkæologi og tekst” er i fuld gang på Nationalmuseet og på Universitetet i Uppsala. Formålet med projektet er at skabe ny viden om de første kongeslægter i Norden og undersøge sandheden i de så berømte sagn, der kan knyttes til begge steder. De to steder - Lejre og Uppsala - konkurrerer med hinanden om at være de vigtigste kongesæder fra vikingetiden. Tom Christensen, leder af den danske del af projektet, kommer og fortæller om forskningsprojektet, de foreløbige resultater og hvad vi kan vente os af projektets sidste del.

 

Der vil blive sørget for lidt vådt og tørt til ganen og vi håber at se så mange fagfæller

som muligt!


Vi glæder os til at se alle

FaFs medlemmer og venner
FaFs bestyrelse

Download Invitationen her
Västra Vång – ett centra i periferin

Foreningen af Fagarkæologer og Nationalmuseet indbyder til foredrag ved Mikael Henriksson, projektleder og arkæolog ved Blekinge Museum.
 
Tid og sted: Nationalmuseet fredag d. 10. maj 2019  kl. 17.30 i Guldbergsalen, NB indgang fra Frederiksholms Kanal 12 (personalindgang) - mød bare op fra kl. 17.00.
Der er gratis adgang til foredraget og der vil blive budt på lidt flydende forfriskning.
 
Foredragsholder: Mikael Henriksson, projektleder og arkæolog ved Blekinge Museum
 
Titel på foredraget: Västra Vång – ett centra i periferin
 
Abstract:
År 2004 framkom en tidigare okänd järnåldersboplats ca 10 km nordost om Ronneby i Blekinge. Efter flera år av fortsatta undersökningar på platsen står det klart att den bör ha haft både politisk och religiös betydelse som regionalt centra under yngre järnålder. Forskningen kring Vång ger perspektiv på hur en liten bortglömd plats kan förändra vår invanda syn på landskapets historia. Västra Vång utgör ett bevis på vad vi kan hitta och vilka nya forskningsfrågor vi kan formulera om vi bara tar oss tid att leta i periferin. Föredraget presenterar en nulägesbild av kunskapen om Västra Vång men också hur projektet kring boplatsen och järnålderns Blekinge i övrigt är planerad.

Vi glæder os til at se jer

FaFs bestyrelse
Foreningen af Fagarkæologer

Varus, Plinius og Hoby
- Romersk ekspansionspolitik og kontakten til Norden

 
Foreningen af Fagarkæologer - FaF indbyder til foredrag ved ph.d. Thomas Grane, Forskningskoordinator, Nationalmuseet.
 
Tid og sted: Nationalmuseet torsdag d. 14. marts 2019  kl. 17.30 i Guldbergsalen, NB indgang fra Frederiksholms Kanal 12 (personalindgang) - mød bare op fra kl. 17.00.
Der er gratis adgang til foredraget og der vil blive budt på lidt flydende forfriskning.
 
Foredragsholder: Thomas Grane, Forskningskoordinator, ph.d.
 
Titel på foredraget: Varus, Plinius og Hoby - Romersk ekspansionspolitik og kontakten til Norden
 
Abstract:
I årene før og efter Kristi fødsel Engagerede den romerske kejser Augustus Rom i et ekspansionsforsøg mod Nord. Dette blev brat afsluttet i år 9, da romerne led et stort nederlag til germanske stammer ledt af den cheruskiske høvdingesøn Arminius. Skønt de romerske planer slog fejl, havde aktionerne en massiv påvirkning på jernaldersamfundene i Nord- og centraleuropa. I dette foredrag vil jeg fokusere på ekspansionsforsøget, romernes strategi og den umiddelbare påvirkning, som dette havde på det sydlige Skandinavien. Herunder vil jeg også komme ind på den viden, som romerne altid forsøgte at suge til sig uanset, hvor de kom frem.
 
Vi glæder os til at se jer
FaFs bestyrelse
Foreningen af Fagarkæologer
 


FaF arrangementer

FaF er en medlemsbaseret forening og fungerer i høj grad på initiativer fra medlemmerne.

FaF stiller gerne portal, erfaring og økonomi til rådighed for gode ideer og initiativer. Så hvis du har en idé til et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net