FaF arrangementer

Har du et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Indtryk fra allerede afholdte FaF arrangementer kan ses her
 

Västra Vång – ett centra i periferin

Foreningen af Fagarkæologer og Nationalmuseet indbyder til foredrag ved Mikael Henriksson, projektleder og arkæolog ved Blekinge Museum.
 
Tid og sted: Nationalmuseet fredag d. 10. maj 2019  kl. 17.30 i Guldbergsalen, NB indgang fra Frederiksholms Kanal 12 (personalindgang) - mød bare op fra kl. 17.00.
Der er gratis adgang til foredraget og der vil blive budt på lidt flydende forfriskning.
 
Foredragsholder: Mikael Henriksson, projektleder og arkæolog ved Blekinge Museum
 
Titel på foredraget: Västra Vång – ett centra i periferin
 
Abstract:
År 2004 framkom en tidigare okänd järnåldersboplats ca 10 km nordost om Ronneby i Blekinge. Efter flera år av fortsatta undersökningar på platsen står det klart att den bör ha haft både politisk och religiös betydelse som regionalt centra under yngre järnålder. Forskningen kring Vång ger perspektiv på hur en liten bortglömd plats kan förändra vår invanda syn på landskapets historia. Västra Vång utgör ett bevis på vad vi kan hitta och vilka nya forskningsfrågor vi kan formulera om vi bara tar oss tid att leta i periferin. Föredraget presenterar en nulägesbild av kunskapen om Västra Vång men också hur projektet kring boplatsen och järnålderns Blekinge i övrigt är planerad.

Vi glæder os til at se jer

FaFs bestyrelse
Foreningen af Fagarkæologer

Varus, Plinius og Hoby
- Romersk ekspansionspolitik og kontakten til Norden

 
Foreningen af Fagarkæologer - FaF indbyder til foredrag ved ph.d. Thomas Grane, Forskningskoordinator, Nationalmuseet.
 
Tid og sted: Nationalmuseet torsdag d. 14. marts 2019  kl. 17.30 i Guldbergsalen, NB indgang fra Frederiksholms Kanal 12 (personalindgang) - mød bare op fra kl. 17.00.
Der er gratis adgang til foredraget og der vil blive budt på lidt flydende forfriskning.
 
Foredragsholder: Thomas Grane, Forskningskoordinator, ph.d.
 
Titel på foredraget: Varus, Plinius og Hoby - Romersk ekspansionspolitik og kontakten til Norden
 
Abstract:
I årene før og efter Kristi fødsel Engagerede den romerske kejser Augustus Rom i et ekspansionsforsøg mod Nord. Dette blev brat afsluttet i år 9, da romerne led et stort nederlag til germanske stammer ledt af den cheruskiske høvdingesøn Arminius. Skønt de romerske planer slog fejl, havde aktionerne en massiv påvirkning på jernaldersamfundene i Nord- og centraleuropa. I dette foredrag vil jeg fokusere på ekspansionsforsøget, romernes strategi og den umiddelbare påvirkning, som dette havde på det sydlige Skandinavien. Herunder vil jeg også komme ind på den viden, som romerne altid forsøgte at suge til sig uanset, hvor de kom frem.
 
Vi glæder os til at se jer
FaFs bestyrelse
Foreningen af Fagarkæologer
 


FaF arrangementer

FaF er en medlemsbaseret forening og fungerer i høj grad på initiativer fra medlemmerne.

FaF stiller gerne portal, erfaring og økonomi til rådighed for gode ideer og initiativer. Så hvis du har en idé til et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net