FaF arrangementer

FaF Generalforsamling 2018
Torsdag d. 12. april kl. 18 holder vi ordinær generalforsamling i Foreningen af Fagarkæologer. Allerede kl. 17.00 kan vi byde på foredrag v. Nadia Haupt (se herunder).
 
Generalforsamlingen bliver afholdt på Københavns Universitet Amager, Njalsgade 136 i lokale 27.0.17. Find lokaliteten her ... Eller plan over Københavns Universitet Amager
 
NB Indkomne forslag til FaF senest torsdag d. 15. marts - send en mail til FaFs bestyrelse .
 
Fra Buddha til Taleban
2 et halvt år på verdens største nødudgravning i Afghanistan
- Motivation og ledelse i et borgerkrigs ramt muslimsk land
Foredrag v. Nadia Haupt
 
Titel: Fra Buddha til Taleban. 2 et halvt år på verdens største nødudgravning i Afghanistan.
 
Tid: Torsdag d. 12. april 2018 kl. 17 00
 
Sted: Københavns Universitet Amager, Njalsgade 136, lokale 27.0.17 
Find lokaliteten her ...
 
Abstract
Nadia Haupt er dansk forhistorisk arkæolog, der har arbejdet 2 1/2 år på en af verdens største nødudgravning Mes Aynak i Afghanistan. En udgravning præget af flere kulturhistoriske levn samt moderne efterladenskaber og forhindringer i form af forskellige variationer af bomber.

Mes Aynak er verdens anden største kobber-forsyning, hvilket den afghanske befolkning har været bevidst om, og derfor kan der tælles mere end 2000 års kobber udvinding. Udgravningen var en cocktail fra det indiske dynasti, det persiske dynasti, det Greco-Buddhism dynasti og Tang dynastiet.
Nadia vil bl.a. fortælle, hvad der drev hende til at arbejde i et land, der er præget af sprængfyldte konflikter.

Har du et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Indtryk fra allerede afholdte FaF arrangementer kan ses her
 

 


FaF arrangementer

FaF er en medlemsbaseret forening og fungerer i høj grad på initiativer fra medlemmerne.

FaF stiller gerne portal, erfaring og økonomi til rådighed for gode ideer og initiativer. Så hvis du har en idé til et arrangement; fx. et seminar, ekskursion eller publikation du kunne tænke dig at realisere så kontakt foreningen på faf@archaeology.dk

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net