Konferencer og foredrag

Her kan du finde en kronologisk oversigt over og links til planlagte konferencer og møder af arkæologisk interesse der finder sted i ind- og udland.
År 2018
Specialeforelæsning 
 
Vianna Kathrine Tastesen 
 
torsdag 23. august 2018 kl.13.15 (præcis) 
 
Tekstilerne fra Sneum: 
 
En tekstilarkæologisk analyse af et brandgravsmateriale 
 
Specialet hører under kandidatuddannelsen (2008-ordningen) ved forhistorisk arkæologi 
 
Censor: fhv. redaktør af tidsskriftet Skalk, mag.art. Christian Adamsen 
 
Vejleder: lektor Eva Andersson Strand 
 
Forelæsningen foregår i lokale 15a.1.11 (på 1. sal i bygn. 15 på KUA 2), Københavns Universitet Amager, Karen Blixens Plads 8 
 
Alle er velkomne
Kuratering og museumsmetaforer
 
Dansk Center for Museumsforskning inviterer til seminar.
 
Tid: 30. august 2018, kl. 13:30-16:00
 
Sted: Københavns Universitet, Søndre Campus, lokale 24.4.1
 
Program
 
13.30 - 14.15  Gravstedet og speilet. Museologiske metaforer og museet som utside
                         Torgeir Rinke Bangstad, Universitetet i Tromsø
 
14.15 - 14.45  Et fantastisk rod - tanker og erfaringer med at kuratere kompleksitet
                         Adam Bencard, Medicinsk Museion
 
14.45 - 15.10  Pause med kaffe og kage
 
15.10 - 15.40  Kunstnerkuratering af J.F. Willumsens Museums permanente samlinger
                         Anne Gregersen, Københavns Universitet/J.F. Willumsens Museum
 
15.40 - 16.00  Tværgående diskussion
 
Kontaktperson: Anne Folke Henningsen
(folke@hum.ku.dk<mailto:folke@hum.ku.dk>)
________________
 Er du arrangør af en konference, et seminar eller møde af arkæologisk interesse vil vi være glade for at modtage oplysninger og indbydels til den, så den kan komme med på listen.
 
Indbydelser m.m. mailes til redaktionen for konference-síden.
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net