Aktuelt / Musealt

Marts 2018
Rigsrevisionens beretning om arkæologiske undersøgelser
afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger
Download beretningen her ...
Maj 2014
Museer - Viden, demokrati og transformation
Udgiver: Kulturstyrelsen 2014

Læs om rapporten

Hent publikationen
 
Marts 2014
Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven
Download den her
29. oktober 2013
De arkæologisk strategier for udgravninger i Danmark
Læs om baggrunden for og formålet med strategierne på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Find strategierne for:

 
Middelalder landbebyggelse

Der er tale om testsider, idet de først skal godkendes i Styrelsens ledelse. Men museerne kan nu se med og begynde at bruge dem - de kommende vil blive justeret på baggrund af dette.
 
Oktober 2013
1. møde i Kulturstyrelsens Strategiske Panel
Referat af 1. møder i kulturstyrelsens strategiske panel (21. oktober 2013).

31. juli 2013
Danske museer i tal
Find rapporten Danske museer i tal på Kulturstyrelsens hjemmeside.
 
Maj 2013
International evaluering af marinarkæologi i Danmark
Find rapporten: International Evaluation of Marine Archaeology in Denmark på Kulturstyrelsens hjemmeside.

15. marts 2013
Kulturstyrelsen meddeler: 
Ansvar for arkæologisk arbejde fordeles på færre museer  
Ansvaret for det arkæologiske arbejde vil fra 2014 blive samlet på 27 museer og museumsenheder mod den hidtidige fordeling på 42. Ændringen skal give større viden, mere forskning og endnu mere professionelle museer.  
 
Læs mere og hent baggrundsmateriale på Kulturstyrelsens hjemmeside
 
Se Beslutningsgrundlag "Fremtidig fordeling af arkaeologisk ansvar" (25. februar 2013)
 

19. december 2012
 

Vedtaget
Forslag til Lov om ændring af museumsloven er vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2012.
 
Se nærmere på Folketingets hjemmeside
 

14. oktober 2012
 

Lovændringerne til Museumsloven
fremsat i Folketinget

Lovændringerne til Museumsloven er nu fremsat i Folketinget
- med et ønske om at de skal trædfe i kraft fra 2013. 
 
Se nærmere på Folketingets hjemmeside
 

25. august 2012
 

Høringssvar til forslag til ændring af museumsloven


Deadline for høringssvar til Kulturministeriets forslag til ændring af museumsloven var d. 20. august 2012

Læs Organisationen Danske Museer s høringssvar

 

28. Juni 2012
 

Kulturministeriets udspil til 
revidering af museumsloven


Museumslovs udkast

Forslag til Lov om ændring af museumsloven


Høring om revidering af museumsloven

Høringsliste Kulturministeriets følgebrev


Høringssvar: 20 august kl. 12

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være Kulturministeriet i hænde senest mandag den 20. august 2012, kl. 12.00.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Kulturministeriet pr. e-mail til museumslov@kum.dk, med angivelse af j.nr. 2012-013327.


 

1. juni 2012

Rammerne for museernes
fremtidige varetagelse af den arkæologiske virksomhed


I december 2011 introducerede Kulturstyrelsen dem under betegnelsen "Standarder for de arkæologiske museer" - og senere blot som "Arkæologsike standarder"

Siden har der været møde og diskussion herom, og den 18. maj var deadline for at indgive høringssvar på hvad der nu kaldes "Fremtidige varetagelse af den arkæologiske virksomhed"´. Og nu er høringssvar samt Kulturstyrelsens opfølgende brev kommet.

Her under kan du -  foruden høringssvarene og Kulturstyrelsens opfølgning - finde det udsendte materiale i forløbet fra første udkast til "Arkæologisk standarder".
 

Høringssvar

Høringssvarene (2012.05.18)

Kulturstyrelsens følgebrev

Kulturstyrelsens følgebrev vedr. den arkæologiske virksomhed (2012.06.01) Bilag 1- 3 Tidsplan m.v. Bilag 4 Notat om regskabsaflæggelse Budgetskema Regnskabsskema

Udkast til arkæologiske standarder m.m.

Invitation til møde om standarder for de arkæologiske museer (2011.12.21) Arkæologiske standarder - udkast (2012.01.10) Invitation til møde om Arkæologiske standarder 2012.01.19 Fremtidig varetagelse af den arkæologiske virksomhed - brev fra Kulturstyrelsen (2012.04.28)


Se også på Kulturstyrelsens hjemmeside her...
 

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net