Få specialet ud over rampen

Kære ”nyuddannede” arkæolog,
 
FaF har i foråret 2011 tilgængeliggjort oversigter over specialer (titel, navn og år) fra Forhistorisk og Klassisk Arkæologi, Middelalder- og Renæssancearkæologi, Nærorientalsk Arkæologi samt Marinarkæologi fra perioden 2008-2010 på FaFs hjemmeside www.archaeology.dk.
 
Baggrunden for disse oversigter er et ønske om at udbrede kendskabet til de specialer, der kommer fra de arkæologiske fag. Dette gør vi i et forsøg på at skabe mere vidensdeling og opmærksomhed om ny forskning og nye resultater samt for at gøre det lettere for den enkelte at skabe sig et overblik over nyere specialer.
 
FaF ønsker imidlertid at udbygge speciale-oversigterne og opfordrer hermed ”nyuddannede” arkæologer (2008 og frem) til at udbygge de på FaF’s hjemmeside eksisterende oplysninger med et abstract samt kontaktoplysninger. Det eneste, der kræves er, at du sender et abstract, emailadresse samt navn og specialetitel til FaF@archaeology.dk.
 
Et muligt alternativ eller supplement hertil er at udnytte FaFs hjemmeside til at tilgængeliggøre hele specialet. Læs mere om den mulighed under Specialer på FaFs hjemmeside: http://www.archaeology.dk/10926/Specialer.
 
Vi håber, at du vil benytte dig af disse muligheder for at udbrede kendskabet til aktuel forskning og nye tanker.
 

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net