Ledige hænder / arkæologer

Som FaF-medlem kan du her lave en kort beskrivelse af dit uddannelsesniveau, graveeerfaring og kvalifikationer.

Husk kontaktoplysninger og dit geografiske udbredelses-område.

Skriv evt. "at" i stedet for @ i din email adresse, så undgår du unødigt spam.

Palle Rosendahl Rømer // 06.10.16
broken-mirror@hotmail.com //

Jeg har færdiggjort min bachelor inden for forhistorisk arkæologi. Jeg skriver, fordi er interesseret i at få arbejde i forbindelse med udgravninger eller med at håndtere det arkæologiske materiale.

Til bacheloropgaven skrev jeg om en mulig keramikovn fra Højbjerg, og som tilvalgsfag har jeg haft eksperimental arkæologi, biologisk antropologi og zooarkæologi.
Jeg har tidligere arbejdet fuldtid i 3,5 måneder ved en udgravning af en boplads i Brønderslev for Vendsyssels Historiske Museum, hvor der blev fundet bygninger fra stenalderen og jernalderen, og under seminarudgravningen gravede jeg 1 uge i Lejre og 3 uger på Klippehøj på det nordlige Bornholm.
Jeg har også arbejdet i en måned med klargøring af fundgenstande til konservering for Københavns Museum, hvor jeg behandlede knogler, læder, mur- og teglsten og træ.

Derudover har jeg foretaget forsøg med ristning af myremalm i Lejre i forbindelse med eksamensprojektet i eksperimental arkæologi, og jeg har, i forbindelse med en opgave inden for zooarkæologi, arbejdet med at arts- og aldersbestemme får/geder, svin og kvæg med henblik på at bestemme formålet med husdyrhold på pladsen Birkely.
Jeg er grundig og systematisk i mit arbejde, og jeg kan arbejde selvstændigt.

I min fritid holder jeg af at færdes i naturen og af at læse bøger, både faglige og skønlitterære. Derudover skyder jeg med bue.
Jette Rostock // 02.08.2015
rostock@archaeology.dk // www.jetterostock.dk

Med kommunikation og web i fokus

Mag. art. i forhistorisk arkæologi med supplerende uddannelse indenfor web, kommunikation og ledelse. Jeg har stor erfaring med undervisning, kommunikation og udvikling fra arbejde på kulturhistoriske museer, i grundskolen og i organisationer.

Som kulturhistoriker og kulturformidler er jeg nysgerrig på det meste: fra jæger-samlere i Sibirien til moderne affalds-håndtering. De senere år har jeg især interesseret mig for hvordan viden produceres, kommunikeres og bruges i dagens samfund.

Mundtlig, visuel/digital og skriftlig kommunikation er centralt i mit daglige virke som netværkskoordinator og kommunikationsarbejder i Foreningen af Fagarkæologer - og som tidsskriftsredaktør v. Arkæologisk Forum. Jeg er således fortrolig med formidling på hjemmeside, i sociale medier og i det fysiske rum – og med alt hvad der har med skrivning og tekstoptimering at gøre.

At udvikle og tænke i en strategi for organisationens /museets kommunikation og markedsføring opfatter jeg som en væsentlig og integreret side af kommunikationsarbejdet.

Jeg ser frem til at hører fra nogen som kan bruge mine kompetencer som kommunikator, formidler og projektleder.

Se mere på:

Mit website: www.jetterostock.dk/profil/

Min linkedIn profil: www.linkedin.com/in/jetterostock

.
 
Tilbyd arbejdskraft

Vi rydder op i jobansøgninger hvert kvartal. Hvis du vil blive på listen, enten fordi du er ledig eller i en kortere projektansættelse, skal du indsende dine data igen hver tredje måned. På den måde sikre vi, at listen er aktuel.

FaF er ikke ansvarlig for, at ansøgernes oplysninger er korrekte.
 

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net