Ledige hænder / arkæologer

Som FaF-medlem kan du her lave en kort beskrivelse af dit uddannelsesniveau, graveeerfaring og kvalifikationer.

Husk kontaktoplysninger og dit geografiske udbredelses-område.

Skriv evt. "at" i stedet for @ i din email adresse, så undgår du unødigt spam.

Stina Brorsen Winther // 21.09.18
stinaen29@yahoo.dk //

Jeg er lige blevet færdig som kandidat i Forhistorisk arkæologi fra Københavns Universitet og har dermed ledige hænder:)
Mit Speciale omhandler submarine stenalder lokaliteter i Øresund og Køge bugt, deres tilvejebringelse og kulturinddeling, med henblik på at belyse trussels perspektivet. Projektet indeholder kortlagt kulturinddeling og analysen er et kvantitativt studie over hvilke aspekter af trussels perspektivet der kan belyses gennem tilvejebringelse og kulturinddeling.

Jeg var i efteråret 2016 i praktik hos fortidsminde-enheden, ved det marinarkæologiske team, under Anders Fischer. Her bestod mit praktikprojekt af opdatering af stenalderlokaliteter på de marine områder fra papirarkivalier. Projektets slutprodukt var en rapport over de opdaterede områder. Anders Fischer har sagt jeg må skrive ham på som referenceperson, og kan kontaktes vedr. spørgsmål. Skriv, hvis der er behov for hans tlf.nr.

I 2012 havde jeg orlov fra studiet og gravede fuld tid for Køge museum i 6 mdr (fra Marts-september. Mest ved skandinavisk transportcenter, under ledelse af Anna Beck. Senere gravede jeg kortvarigt for Mette Madsen ved Ølsemagle, og ellers lidt rundt omkring.

Tilbage i 2007 gravede jeg ca. 3 måneder for Kroppedal museum, først under min seminar udgravning på en brandtomte i Høje Taastrup. Derefter i Hvissinge, Glostrup, indtil studiestart.
 
Tilbyd arbejdskraft

Vi rydder op i jobansøgninger hvert kvartal. Hvis du vil blive på listen, enten fordi du er ledig eller i en kortere projektansættelse, skal du indsende dine data igen hver tredje måned. På den måde sikre vi, at listen er aktuel.

FaF er ikke ansvarlig for, at ansøgernes oplysninger er korrekte.
 

Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net