Arkæologisk Forum

Vejledning til skribenter

Generelt vil tekster blive fagfællebedømt – og udsat for redaktionel korrektur og indholdsmæssige feedback – inden publicering. Du får kommentarerne fra fagfæller og redaktion tilsendt og dermed mulighed for at indarbejde dem ved en ny gennemskrivning. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at optage artikler og indlæg.


Ud over at publicere din artikel i tidsskriftet Arkæologisk Forum bringer vi uddrag af hvert nummer af Arkæologisk Forum på FaF´s hjemmeside www.archaeology.dk – i første omgang i form af den appetitvækker du har skrevet til artiklen, men efter et par år i form af artiklen i sin fulde længde som pdf fil. Vi håber du er indforstået med dette. Hvis der er problemer i det, så giv os besked.

 

§ Deadline for din artikel: Efter aftale med redaktionen.

§ Længde: Efter aftale med redaktionen - ofte en længde svarende til 6 normalsider på godt 2550 anslag (tegn inkl. mellemrum). NB evt. illustrationer vil generelt blive modregnet i det antal anslag du har til rådighed til tekst.

 

§ Giv artiklen en kort titel (max 24 anslag) og evt. en undertitel (max 70 anslag).

 

§ Meddel os din personlige titel eller arbejdsfunktion og sted, og oplys om du ønsker disse oplyst sammen med dit navn i artiklen.

 

§ Meddel også din emailadresse. Den vil blive indsat efter artiklen så evt. interesserede læsere kan henvende sig til dig (NB denne vil kun være at se i det trykte blad, ikke på hjemmesiden).

 

§ Skriv en appetitvækker på 5-10 linjer – en slags abstract som står før selve artiklen. Appetitvækkeren vil være den tekst som alene præsentere din artikel på hjemmesiden www.archaeology.dk . Efter et par år vil artiklen blive lagt ud i sin fulde længde som pdf fil.

 

§ Illustrationer, billeder og foto: Tydelige diagrammer, stregtegninger og foto er velkomne – illustrationer vil generelt blive modregnet i det antal anslag du har til rådighed til tekst - vi aftaler nærmere når artikel og illustrationer foreligger. Du skal selv have ophavsret til illustrationerne. Marker evt. (med tekst: ”figur 2 indsættes her”) hvor du helst vil have dine illustrationer.  

Hvor meget fylder din illustration

§ Henvisninger og Litteratur/referenceliste: Vi ser gerne henvisninger (forfatter, årstal:side) inde i teksten efterfulgt af en referenceliste bag artiklen. Vi er ikke så glade for noter, men hvis du synes de er nødvendige skal de inde i teksten markeres med et tal (1) og noterne skal, som litteraturlisten, stå samlet helt bag artiklen. Anvend ikke notefunktionen i tekstbehandlingsprogrammet, da det giver problemer i forhold til at sætte bladet op.

 

 § Undlad venligst skrivebeskyttelse og koder, da vi sætter artiklen op så den passer til resten af bladet.

 

§ Vi vil helst have artiklen tilsendt i en word-version. Artiklen kan mailes som vedhæftet fil til redaktionen på redaktion@archaeology.dk

 
Foreningen af Fagarkæologer | Københavns Universitet | SAXO-Instituttet | Karen Blixens Vej 4 - DK 2300 S | faf@archaeology.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net